Diğer Yatırım Enstrümanlarına Göre Konut Yatırımının İyi Yanları

Diğer yatırım enstrümanlarına göre konut yatırımının iyi yanları

Türkiye’de son dönemde ciddi şekilde artış gösteren konut inşaatı ve bu çerçevede artan konut yatırımları birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Bu sorulardan ilki, konut yatırımının orta ve uzun vadede sunduğu avantajların neler olduğu ve bu yatırım tipinin diğer yatırım araçlarına kıyasla ne gibi faydalar sağladığıdır. İkinci soru da, konut yatırımlarının ekonomik gidişattan nasıl etkileneceği veya ekonomiyi nasıl etkileyeceğidir.

Konuya, inşaat sektörünün ekonomimiz içindeki yeri ile başlamak doğru olacaktır. Türk inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki payı %6 civarındadır. Toplam istihdamın %7’si inşaat sektöründen sağlanmaktadır. Türkiye’de en çok gelir getiren sektörlerden biri inşaat sektörüdür. Çünkü müteahhitlik, ısıtma-soğutma, çimento, beton, mimarlık gibi çok sayıda meslek grubu ve sektör buna bağlı olarak çalışmaktadır. Kullanım amaçlarına göre yapı ruhsatlarına bakıldığında ise konut binaları toplam binaların %85’ünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla günümüzde konut sektörü inşaat sektörünün en çok gelir getiren alt-sektörü durumundadır.

Konut Yatırımının Diğer Yatırım Araçlarına Göre Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Türkiye’de konutlardaki mülkiyet durumuna ilişkin istatikler incelendiğinde, %67,3 oranında ev sahipliği oranı görülmektedir. Hanehalklarının yaklaşık %23’ü kirada oturmakta, geri kalanı ise lojmanda yaşayanlar veya kira ödemeden oturanlardan oluşmaktadır. Bu oran Avrupa’daki seviyeye yakın olmakla birlikte, Türkiye’de farklılaşan durum mevcut konutların ruhsatsız olması, iskanı alınmamış olması, tadilata ihtiyaç duyması gibi durumlardır. Dolayısıyla, hem ülkemizdeki hem dünyadaki rakamlara bakıldığında konut yatırımları hem ihtiyaçtan hem de doğru alınan bir yatırım kararından doğmaktadır. Peki, bu yatırımın sunduğu avantajlar nelerdir?
En başta, konut yatırımı hem kira geliri hem de sermaye getirisi sağlar. Kira artışı ya enflasyon oranına endekslenmekte ya da sözleşmenin bitiminde konutun yeni kiracıya mevcut piyasa değeri üzerinden kiralanmasıyla sağlanmaktadır.Her iki durumda da kira getirisi genel ekonomik koşullar itibariyle avantajlı bir seçenek sunmaktadır. Sermaye getirisi ile kastedilen ise gayrimenkulu ödediğiniz fiyatın üzerine satabilmenizdir.
Konut yatırımının bir diğer avantajı risk unsurunun az olmasıdır. Örneğin arsa yatırımında arsanın şekli, imar durumu, terk alanları vs. önemli konular olup, içerisinde yüksek risk barındırmaktadır. Konut yatırımının diğer geleneksel yatırım araçları olan tahvil ve hisse senedine göre avantajı ise yine risk unsurunun daha düşük olmasıdır. Borsa, yüksek kazanç getirme ihtimalinin yanı sıra, yüksek risk de içermektedir. Dolayısıyla, konut yatırımı orta ve uzun vadede psikolojik olarak da en rahat yatırım aracıdır.

Konut Yatırımlarının Ekonomi İçerisindeki Durumu Nedir?

Türkiye geneli için yapılan makro ekonomik analizler, Türkiye’de fazla konut inşaatından kaynaklanacak bir ekonomik krizin söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun birinci göstergesi, bankalar tarafından açılan konut kredilerinin milli gelire oranıdır. Bu oran %7 düzeyinde olup; ABD’deki %65’lik ya da Estonya’daki %30’luk oranın oldukça altındadır. Bunun yanı sıra, 2015 verilerine göre, Türkiye’de konut satışlarının %38.84’ünü kredili; geri kalan %61.16’lık satışları kredisiz / diğer satışlar oluşturmaktadır.
Son yıllarda, konut talebinin konut arzından kümülatif olarak yüksek olması da (2008-2014 yılları arasında konut satışlarında kümülatif artış %173), konut sektöründeki talebin ve arzın bir “balon” değil; “yapısal” bir gerçeklik olduğunu göstermektedir.
Özetle, günümüzde konut yatırımı gerek ekonomik anlamda gerek psikolojik olarak şüphesiz en doğru yatırım araçlarından biridir.

0